LOADING

Kenderaan Kerja

Penggunaan Kenderaan Kerja yang berkualiti!

Kami menitik beratkan kualiti untuk setiap kenderaan yang bersesuaian
dengan skop kerja.

WSV 6004

ISUZU NPR 4.3 AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.

WSV 6004

ISUZU NPR 4.3 AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.

WVV 6416

ISUZU NPR 4.3 AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.

WVV 6416

ISUZU NPR 4.3 AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.

WYV 6426

ISUZU NPR 4.3 AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.

WYV 6426

ISUZU NPR 4.3 AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.

VBQ 6436

ISUZU NPR PRO AMROLL

Penggunaan Lori ini amat bersesuaian untuk kerja-kerja mengangkut sampah-sampah yang mempunyai kapasiti melebihi 5000KG. Disamping itu, ianya juga bersesuaian untuk digunakan dimana-mana jalanraya yang ada di Malaysia.